Bouwen met Van der Helden

Renovatie

Monumentale panden

Vooral de afgelopen jaren heeft ons bedrijf een toenemend aantal monumentale panden geheel of gedeeltelijk gerenoveerd. Vaak worden deze weer in de originele staat gebracht, met een gedeeltelijke of gehele renovatie, maar voorzien van eigentijds comfort, waaronder energiebesparende isolatie. Bij het restaureren van panden die onder monumentenzorg vallen volgen wij nadrukkelijk de voorgeschreven werkwijzen.

Betaalbaar vakwerk

Wat geldt voor nieuwbouw geldt evenzeer voor renovatie en restauratie. Van groot belang is het ambachtelijke vakmanschap van onze medewerkers en de selecte groep onderaannemers waarmee wij samenwerken. Stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied, met ruime ervaring op dit terrein. Een belangrijk deel van het timmerwerk kunnen wij in eigen beheer uitvoeren. Daardoor zijn de lijnen kort en kan efficiënt en op maat gewerkt worden, waardoor de kosten relatief laag kunnen blijven. 

Begroting en renovatie

Desgewenst kunnen wij u ook bij de voorbereiding van uw renovatie of restauratie terzijde staan. Soms is voor aanvang van de werkzaamheden vrij lastig te voorzien of bijvoorbeeld bestaande constructies nog voldoende intact zijn of vervangen moeten worden. Dan kunnen stelposten in de begroting worden opgenomen. In een dergelijke situatie is het ook mogelijk een bouwteam te vormen om, zonodig, tijdens de werkzaamheden afspraken te maken over de gewenste aanpak. Het werk wordt dan uitgevoerd op basis van nacalculatie van uren en verwerkte materialen.

Continuïteit

Meestal is het mogelijk een renovatie of verbouwing uit te voeren, terwijl de activiteiten van het bedrijf doorgaan of het huis bewoond blijft. Daarvoor worden van tevoren afspraken gemaakt, zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering of bewoning verzekerd wordt. 

Bouwers met duurzame aandacht sinds 1970

Kennis maken?

Wilt u een huis of bedrijfspand gaan bouwen, maar wilt u zich eerst oriënteren over de mogelijkheden, de prijzen en de meest gewenste aanpak? Maak dan gerust een afspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek. Wij zetten u dan graag de mogelijkheden uiteen van bijvoorbeeld aanneming, het werken op basis van open calculatie, desgewenst met een bouwteam. Ook wanneer uw plannen nog geen vaste vorm hebben denken wij graag over uw toekomstige project mee!